Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-01-19 do 2023-02-08

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18.01.2023 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 14/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr                                                 286/9.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.01.2023 roku do dnia 08.02.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA