Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13/4 - obręb Kamieniec Ząbkowicki II

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13/4 - obręb Kamieniec Ząbkowicki II

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-08-30 do 2023-10-05

 Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 216/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II, przy ul. Parkowej 13/4 położony na parterze, składający się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza o pow. użytkowej 49.78 m2 oraz pomieszczeń przynależnych: komórki o pow. 4.50 m2. Ogółem pow. użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 54.28 m2. Lokal sprzedawany jest łącznie z udziałem w gruncie w działce nr604 o pow. 0,3460 ha, poz. rej. G. 254, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00051781/1 oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i wynosi 63/1000 części.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

Wadium wynosi – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 28 września 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 nr telefonu 729057859

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA