Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca nieruchomości wykazanych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca nieruchomości wykazanych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-03-27 do 2024-04-16

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 26.03.2024 r.

 

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 26 marca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębieKamieniec Ząbkowicki I przy ul. Krzyżowej 1/5.

- Zarządzeniem Nr 67/2024 z dnia 26 marca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Ząbkowickiej 25/3.

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 26.03.2024 roku do  dnia 16.04.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA